شرکت تعاونی جامعه دندان سازان ایران


اهداف:

1- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی.
2- تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.
3- تأمین نیازمندیهای حرفه ای دندانسازی در چهارچوب مصالح عمومی و کاهش قیمتها
4- تأمین نیازهای آموزش اعضاء به لحاظ دستیابی به تکنولوژیهای حرفه ای از طریق برگزاری کلاسهای و کنگره ها و نمایشگاهها

موضوع فعالیت:

تهیه و توزیع مواد اولیه کالاها و خدمات و وسایل و ابزار و دیگر نیازمندیهای اعضای شرکت از داخل کشور با رعایت مقررات قانونی و عرضه آن بر اساس ضوابط مربوطه در آئین نامه معاملات شرکت

  • اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر.
  • اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی.
  • تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها
  • مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها.
  • سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و مؤسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی.
  • مشارکت دادن اعضاء و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات